It's up to you

It's up to you is een interactieve film die als lesmethode tegen cyberpesten wordt ingezet op scholen. Leerlingen bepalen zelf de keuzes van de hoofdpersoon en creëren daarmee hun eigen persoonlijke verhaal waarin ze direct de gevolgen van hun acties ervaren. In een aansluitende discussie stelt de klas vervolgens gedragscodes op. Het lespakket is te gebruiken als onderdeel van een schoolbrede aanpak tegen pesten en is erkend door de erkenningscommissie Jeugdinterventies van het NJI/RIVM.

Bekijk de trailer

Start de discussie

... voor €75,- in jouw klas, t/m augustus 2021

Registreer

De interactieve film

In de film wordt de hoofdpersoon geconfronteerd met een aantal pestsituaties. Door de jongeren zelf keuzes van de hoofdpersoon te laten maken ervaren ze de gevolgen van hun acties en creëren ze hun eigen persoonlijke verhaal. Hierdoor wordt in de discussie het onderwerp vanuit verschillende kanten belicht en leren jongeren van elkaar wat hun rol als individu en als klas is in cyberpesten.

In de klas

Hoe zet ik het in?

It’s up to you is door docenten te gebruiken en kan online op PC/Laptop en iPad worden ingezet op school. Na registratie, inloggen en een eenmalige betaling* zijn de film en docentenhandleiding (in PDF) te benaderen via deze site. Deze handleiding dient ter ondersteuning bij het effectief inzetten van de methode en biedt praktische tips voor de klassikale discussie.

* It's up to you is voor docenten tegen een eenmalige betaling van 75,- euro. Na betaling kan je als docent het lespakket inzetten in jouw klas voor de rest van het schooljaar (t/m augustus 2021).

Stap 1

Registreer een nieuw account op deze site en log in

Stap 2

Download de docentenhandleiding en bereid de les voor

Stap 3

Laat uw leerlingen individueel 2x de interactieve film bekijken

Stap 4

Begeleid de discussie en het opstellen van gedragscodes

Doelgroep

Leerlingen tussen de 12 en 15 jaar oud

Scholen

Voortgezet onderwijs (onderbouw), basisonderwijs groep 7 & 8

Voorkennis

Geen

Tijdsduur

1 à 2 lesuren

Voorbereiding

1 à 2 uur

It's up to you

  • Interactieve film waarin jongeren zelf keuzes maken
  • 72 verschillende scenario’s
  • 22 verschillende eindes

Lesdoelen

  • Het hoofddoel is tweeledig: Enerzijds worden leerlingen bewust van hun rol als individu en als klas in cyberpesten, anderzijds beoogt de interventie positieve gedragsverandering te stimuleren zodat leerlingen opgedane kennis in de praktijk tot uiting brengen.
  • De vier subdoelen gaan in op de gevolgen van eigen online gedrag, de omstandersrol, de noodzaak tot handelen binnen sociaal geaccepteerd gedrag, en de strafbaarheid van bepaalde vormen van cyberpesten.

Credits

It's up to you is ontwikkeld in samenwerking met een hoop vrijwilligers en professionals. Wie zijn ze en wat hebben zij gedaan?

Docent:

Meld je aan en gebruik
It’s up to you direct:

€75,-


(i.p.v. het reguliere tarief van € 150,-)

voor jou als docent in je eigen klas t/m einde schooljaar (augustus 2021)
Registreer

Geen docent?

Ben je mediacoach, bibliothecaris of een andere professional en wil je It's up to you inzetten?

Neem contact op met info@itsuptoyou.nu